ÄNDAMÅL

Hvaraf årliga räntan i tre år får uppbäras af en artist, vare sig manlig eller qvinlig, som med ådragalagd flit och lofvande anlag samt verklig lust för målarekonsten är känd för redlighet och oklanderlig lefnad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wilhelm Wohlfarths minne
Organisationsnummer:802407-3176
Adress:
  • Kungl Akademien för de fria konsterna
  • Box 16317
  • 103 26 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-232945
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS