ÄNDAMÅL

[..] 2:o) Den årliga afkastningen användes: [..] till stipendier åt obemedlade elever vid det under Akademiens inseende ställda Musikkonservatorium, med iakttagande deraf, att hvarje stipendium skall uppgå till minst kronor Tvåhundra (200) för år och endast afses för studier vid detta konservatorium. 3:o) Stipendiet udelas med en fjerdedel den 8 mars, en fjerdedel under slutet af vårterminen, en fjerdedel den 7 oktober och en fjerdedel under slutet af höstterminen, och må ej af samma elev behållas längre än 3 år. 4:o) Läroverksstyrelsen tillsätter efter samråd med undertecknad, derest jag så önskar, stipendiat bland de elever, som vid nämnda musikkonservatorium såsom hufvudämne studera komposition, piano eller orgel, stråk- eller blåsinstrument, samt utmärka sig för begåfning, flit och i allo hedrande uppförande. 5:o) Skulle Statens musikkonservatorium upphöra eller ställas under annat öfverinseende än Akademiens, må fondens årliga afkastning af Akademien anslås till understöd år personer, som med framgång ägnat sig åt studiet af något af förenämnda ämnen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wilhelm och Hilma Svedboms stipendiefond
Organisationsnummer:802477-7024
Adress:
  • Kungl. Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-407 18 11
E-post:agneta.engblom@musakad.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS