ÄNDAMÅL

Räntan skall användas till hjälp eller understöd åt behöfvande inom hufvudstaden i öfverensstämmelse med de principer som af föreningen tillämpas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wilhelm och Fredrika Falks fond
Organisationsnummer:802424-0346
Adress:
  • Föreningen FVO
  • Tryckerigatan 8
  • 11128 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4113331
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS