ÄNDAMÅL

Av fondens årliga avkastning skall minst 10 % återföras och läggas till kapitalet. Resterande del skall utdelas till behövande äldre kvinnor inom Linköpings stift, med företräde för dem som bor eller har bott i Eksjö stad, som stöd till boendekostnader. Medlem av familjen Tesch som uppfyller uppställda villkor skall alltid ha företräde framför andra.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wilhelm och Emilie Teschs Minne
Organisationsnummer:827001-0872
Adress:
  • Eksjö kommun
  • Linda Davidsson
  • 575 80 EKSJÖ
Telefonnummer:0381-36009
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:958 840 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS