ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att i av stiftelsen uppförda byggnader upplåta bostäder åt behövande äldre personer, som varit anställda som däcks- eller maskinbefäl på fartyg hemmahörande i Göteborg samt åt änkor och ogifta döttrat åt dylika personer, med företrädesrätt – under i övrigt enahanda förutsättningar – åt dem, som haft förenämnd anställning hos Rederiaktiebolaget Transtatlantic eller Transoil-Rederierna samt åt änkor eller ogifta döttrar till dylika personer. Skulle vid något tillfälle samtliga lägenheter i stiftelsen tillhörig byggnad inte kunna uthyras till sådana personer, som ovan nämnts, må styrelsen för sådant tillfälle uthyra lägenheter jämväl till annan äldre behövande person, vilken haft sin huvudsakliga sysselsättning förbunden med Göteborgs sjöfart, eller till person, som är änka efter eller ogift dotter till dylik person.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wilhelm Lundgrens Minne
Organisationsnummer:857201-1115
Adress:
  • Hans Erikson
  • Billdals Sommarväg 9
  • 427 37 Billdal
Telefonnummer:031-912654
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:6 350 064 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS