ÄNDAMÅL

Ändamål enligt testamente den 5 augusti 1924: ”Av vad som återstår av kvarlåtenskapen skall en femtedel tillfalla Allmänna Läroverket i Karlstad, att tillsammans med av min broder Wilhelm under livstiden till Läroverket skänkta medel under namn av ”Wilhelm Löfs Stipendiefond” förvaltas enligt de närmare bestämmelser, som Kungl. Skolöverstyrelsens Läroverksavdelning äger att giva, och skall avkastningen härå i form av ett stipendium utdelas till behövande, därav sig förtjänt lärjunge vid Läroverket.” Kammarkollegiets permutationsbeslut 1978-04-27: Donationsfonden får gälla gymnasieskolan i Karlstads kommun samt att minst en tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet. Kammarkollegiets permutationsbeslut 1987-02-13: Den för utdelning disponibla avkastningen skall fördelas bland eleverna på Tingvallagymnasiet och Sundstagymnasiet samt på högstadiet vid grundskolan i Karlstads kommun. Avkastningen skall årligen vid vårterminens slut utdelas som stipendium till behövande lärjungar med väl vitsordad fallenhet för studier. Årligen får högst fyra stipendier utdelas. Avkastning, som icke användes, skall reserveras för utdelning kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wilhelm Löfs stipendiefond
Organisationsnummer:873201-1484
Adress:
  • Karlstads kommun
  • 651 84 KARLSTAD
Telefonnummer:054-295000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 682 650 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS