ÄNDAMÅL

Ändamålet är att främja ungdoms utbildning på det sätt, att årligen utdela ett eller flera stipendier till studerande vi Handelshögskolan i Stockholm. Stipendium får dock tilldelas högst tre studerande vid varje utdelningstillfälle. Samma stipendiatmå tilldelas stipendium vid flera tillfällen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wilhelm Josephsons Stipendiefond
Organisationsnummer:802010-6681
Adress:
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:0771-621 000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:744 093 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS