ÄNDAMÅL

Avkastningen av denna minnesfond ska sedan de med förvaltningen förenade kostnaderna gäldats, användas till befrämjandet av vissa av skepparen Wilh. R. Lundgrens i livstidens uttalade önskemål till fromma för de sjöfarande. Bland åtgärder, som härvid i mån av minnesfondens tillgångar främst skola ifrågakomma, nämnas här: a) beredande åt uttjänta sjöfarande av varaktiga eller mera tillfälliga naturaförmåner i form av fri eller delvis fri bostad m.m., å egendomen Smedstorp; b) beredande av tillfällig rekreation eller vila åt sjöfaranden å samma egendom; c) utökning av de från Sjökaptensföreningen utgående pensionerna och understöden; d) stipendier eller annat understöd till hjälp åt dem som ämna utbilda sig i sjömansyrket.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wilh R Lundgrens Minnesfond Smedstorp
Organisationsnummer:802478-2206
Adress:
  • Norra Gubberogatan 13
  • 416 63 Göteborg
Telefonnummer:0702-801947
E-post:seacapt@seacapt.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:23 024 439 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS