ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas till bestridande af sådana mera betungande sjukvårdskostnader för hustrur, män, sambor, änkor eller änklingar och minderåriga barn till arbetare vid Korsnäs AB, hvilka ej anses böra betalas af kommunen eller staten. (Kammarkollegiets beslut den 2 maj 2007)

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wilh. och Martha Ekmans sociala fond 1942
Organisationsnummer:802424-8976
Adress:
  • BillerudKorsnäs Skog och Industri AB
  • 801 81 GÄVLE
Telefonnummer:026-15 12 19
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:29 292 386 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS