ÄNDAMÅL

Avkastningen skall användas till bestridande af sådana mera betungande sjukvårdskostnader för hustrur, män ,sambor, änkor, änklingar och minderåriga barn till arbetare vid Korsnäs AB, hvilka ej anses betalas af kommunen eller staten. I andra hand får avkastningen användas till förmån för hustrur, män, sambor, änkor eller änklingar och minderåriga barn till arbetare vid Korsnäs AB för förebyggande hälsovård och även för minderåriga barn till arbetare vid Korsnäs AB till glasögon eller andra hjälpmedel. (Kammarkollegiets beslut den 11 december 2008)

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wilh. och Martha Ekmans sociala fond 1915
Organisationsnummer:802424-8984
Adress:
  • BillerudKorsnäs Skog och Industri AB
  • 801 81 Gävle
Telefonnummer:026-15 12 19
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:26 811 312 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS