ÄNDAMÅL

Äga och förvalta såsom sin självständiga förmögenhet dels den porträttsamling, som finnes närmare angiven i förteckning, dels den egendom, som framdeles kan komma att överlåtas på stiftelsen, i syfte att för framtiden vårda och bevara dessa tillgångar ävensom att i släkt- och kulturhistoriskt intresse förhindra, att desamma skingras och förstöres.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wibyholms Porträttsamling
Organisationsnummer:818501-5727
Adress:
  • Hörningsholms godsförvaltning
  • 153 93 MÖRKÖ
Telefonnummer:08-551 550 33
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:50 001 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS