ÄNDAMÅL

Stiftelsen ändamål: Tillvaratagande och beskrifning af arkeologiska fynd, som påträffas inom staden, och till undersökningar rörande i främsta rummet i Linköpings stads och i andra rummet Östergötlands historia. Om inom Linköpings stad (Domkyrko- och S:t Lars församling samt Johannelunds- och Berga församling) vid byggnaders rivning, grävningar mm fynd görs, som bära vetenskapligt undersökas och beskrivas, må utan hinder av vad i 5:o av gåvobrevet 17 december 1913 föreskrivits mindre anslag ur Westman-Wernerska stiftelsens dispositionsfond kunna erhållas, årligen dock högst 5 000 kronor, utan att invänta femårstidpunkten efter ansökan av ”chefen för Östergötlands- och Linköpings stads museum” och sedan donationsfonden nämnd och stadens fullmäktige eller drätselkammare därtill lämnat sitt medgivande

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Westman-Wernerska fonden, forskningsmedel
Organisationsnummer:822000-5535
Adress:
  • Stadshuset
  • 581 81 Linköping
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 793 410 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS