ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för enskild person eller organisation främja konstnärliga och andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål samt vetenskaplig forskning – särskilt inom konstvetenskapen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wanås Utställningar
Organisationsnummer:838201-7518
Adress:
  • Box 67
  • 289 21 KNISLINGE
Telefonnummer:044-660 71
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:9 511 346 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS