ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att äga och förvalta på Wanås slott befintlig samling av traditionslösöre och sådan liknande egendom som stiftelsen kan komma att i framtiden erhålla eller förvärva i syfte att för framtiden vårda och bevara dessa föremål och hålla dem samlade på Wanås samt att i släkt – och kulturhistoriskt intresse förhindra att de skingras, förstöres eller utsättes för risk för vanvård, och de må därför ej av stiftelsen avyttras.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wanås Slotts samlingar
Organisationsnummer:802477-9764
Adress:
  • Wanås Slott 705
  • 289 90 Knislinge
Telefonnummer:708660622
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS