ÄNDAMÅL

Fonden är avsedd till hjälpverksamhet för personer, anställda inom HSB-koncernen. Ur fonden kunna lån lämnas den, som på grund av sjukdom eller dödsfall råkat i ekonomiskt trångmål. Lån kunna även beviljas för andra ändamål, som kunna anses behjärtansvärda, såsom vid bosättning, köp av bostadslägenhet eller småstuga. Lån ur fonden skola utlämnas mot låg ränta eller, där förhållandena så påkalla, utan räntebetalningsskyldighet. Lånen skola amorteras på villkor, som bestämmas i varje särskilt fall.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Wallanderska fonden
Organisationsnummer:802412-4128
Adress:
  • HSB Riksförbund ek.förening
  • Box 8310
  • 104 20 STOCKHOLM
Telefonnummer:010-4420300
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS