ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till uppgift att låta bygga samt äga och förvalta en eller flera byggnader å tomtmark inom Uppsala stad för att inskaffa bostadsrum åt studerande vid Uppsala universitet med företräde för studeranden, som är medlem av Fria Kristiliga Studentföreningen eller eljest står de frikyrkliga samfunden nära, och att i den mån tillgångarna medgiva bereda ekonomisk hjälp för mindre bemedlade bland dessa studenter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Waldenströmska Studenthemmet
Organisationsnummer:817600-3872
Adress:
  • Sturegatan 13 B
  • 753 14 UPPSALA
Telefonnummer:018-533443/0727-360675
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS