ÄNDAMÅL

Avkastningen, sedan minst 10 % av denna årligen tillagts fondens kapital, bör användas dels, i förekommande fall, till receptionsavgifter eller del av dylika inom Nordiska Cirkeln för mina bröstarvingar, dels till välgörande ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Waldemar och Stig Fellenius Minnesfond
Organisationsnummer:802405-6726
Adress:
  • Svenska Frimurare Orden
  • Blasieholmsgatan 6
  • 111 48 Stockholm
Telefonnummer:08-463 37 32
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:295 893 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS