ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till fondkapitalet. Återstående disponibel avkastning skall i första hand användas för utdelande av kontant bidrag till bostadskostnader för att möjliggöra för behövande efterlevande maka eller make samt omyndiga barn till präst, som vid sitt frånfälle innehaft eller avgått med pension från prästerlig tjänst inom Växjö stift, att kunna bibehålla befintlig familjebostad eller annorledes ordna sitt boende på ett tillfredsställande sätt. Bidrag skall även kunna utdelas för täckande av flyttningskostnader i samband med byte av bostad som kan föranledas av dödsfallet. I andra hand – om den disponibla avkastningen inte förbrukats för förstnämnda ändamål – får avkastningen användas för utdelande av bidrag till behövande efterlevande maka eller make samt omyndiga barn till präst, som vid sitt frånfälle innehaft eller avgått med pension från prästerlig tjänst inom Växjö stift. I tredje hand – om den disponibla avkastningen inte förbrukats för ovannämnda ändamål – får avkastningen användas för utdelande av bidrag till behövande präst som innehar eller avgått med pension från prästerlig tjänst inom Växjö stift. Avkastningen får inte användas för ändamål som annorledes kan tillgodoses med skattemedel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Växjö stifts Prästänkehem
Organisationsnummer:829500-4751
Adress:
  • Box 527
  • 35106 VÄXJÖ
Telefonnummer:0470-77 38 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS