ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är – att vara företrädare för, och uttala sig för Islamiska Förbundet Växjö samt för övriga muslimer i Växjö. – att bedriva verksamhet gemensamt för alla islamiska trosbekännare, avsedd att främja deras trosutövning i Kronobergs län, – att bevara det arabiska språket, som det främsta medlet att vårda och upprätthålla muslimernas religiösa, kulturella och sociala enhet, – att upprätthålla idrottslig verksamhet, – att bedriva social, kulturell och religiös verksamhet gemensamt för alla muslimer i Kronobergs län, genom att äga och driva egen moské, göra symposier och annan islamisk service såsom vigsel och rådgivning samt problemlösning, – att bedriva dessa aktiviteter på det sätt som är förenligt med den heliga Koranen och de lagar som tillämpas i Sverige, – att främja, bevara, skydda och stärka muslimers kulturella och religiösa identitet, – att propagera för goda värderingar, ädelt uppförande, moral och uppriktighet i det svenska samhället, – att grunda en moské, kafeteria/restaurant, centralkök, gymnastikhall, bokhandel, köttbutik m m, – att medverka i aktiviteter mot missbruk av narkotika, alkohol och kriminalitet, – att bygga upp studieverksamhet och utbilda muslimska ungdomar, – att aktiveramuslimska kvinnan i hennes roll som bärare av kultur och uppfostran, – att medverka till att upprätta institutioner för utbildning på alla nivåer enligt gällande svensk läroplan med islamisk inriktning, – att undervisa barn och ungdomar i de islamiska vetenskaperna och disciplinerna samt att främja utbildning i det arabiska språket, – att främja vård och uppfostran av muslimska barn, – att utöva hjälpverksamhet bland behövande i Sverige och utlandet, – att främja vetenskaplig forskning inom religionssociologi, religionshistoria och den islamiska civilisationen, – att effektivt bemöta spridning av missvisande uppgifter, förtal och propaganda riktade mot muslimer och dess kultur eller mot deras levandssätt genom föreläsningar, symposier och publikationer, samt – att anstränga sig till det yttersta för att förstärka solidaritets- och broderskapsbanden bland muslimerna geom att uppehålla mycket nära religiösa, kulturella och sociala kontakter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Växjö Muslimer
Organisationsnummer:802424-3811
Adress:
  • Box 432
  • 352 46 VÄXJÖ
Telefonnummer:0768-555122
E-post:ismail.abuhelal@viskolan.org
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS