ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att utdelningen företrädesvis skall användas som belöning eller uppmuntran åt elev eller elever som visat goda kunskaper, god kamratanda och berömvärd flit. Utdelningen kan också användas som stipendium till elev som avgår från skolan för fortsatt utbildning. Vid uppgörande av förslag bör särskilt prövas möjlighet att utdela ett stipendium som belöning för goda prestationer i följande ämne: Religionskunskap, latin, grekiska och svenska språket. Stipendium kan dock även tilldelas elev eller elever med goda kunskaper i andra ämnen eller ämnesgrupper.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Växjö Katedralskolas stipendiefond
Organisationsnummer:829502-6747
Adress:
  • Växjö kommun, Ekonomiavdelningen
  • Box 1222
  • 351 12 Växjö
Telefonnummer:0470-410 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:120 033 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS