ÄNDAMÅL

Samfondens ändamål är att lämna understöd åt behövande personer inom Västerås kommun. I den utsträckning som föreskrives i donationsurkunderna för de i denna samfond ingående donationerna skall av den disponibla avkastningen erforderliga medel tagas för att täcka kostnader för gravskötslar. Vid disposition bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i denna fond ingående donationerna tagas i den utsträckning som finns lämpligt. Så länge diakoniverksamhet bedrives av Svenska kyrkan börett lämpligt avpassat belopp årligen ställas till församlingsdiakonissornas förfogande för utdelning till behövande personer. Understödsbeloppen bör som regel inte understiga 10% av ett basbelopp. Avkastningen får inte användas för ändamål som normalt skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Västerås understödsfond
Organisationsnummer:878002-1617
Adress:
  • Västerås Stad, Servicepartner Ekonomicenter
  • Stadshuset
  • 721 87 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-390000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS