ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att bedriva förskoleverksamhet efter de grunder som angivits av Rudolf Steiner (waldorfpedagogik). Stiftelsen får också lämna understöd och bidrag till undervisning i waldorfförskolepedagogik.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Västerås Steinerbarnträdgård
Organisationsnummer:878001-7177
Adress:
  • Trumslagargatan 1 A
  • 724 64 VÄSTERÅS
Telefonnummer:021-131455
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:328 269 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS