ÄNDAMÅL

Att främja kristen människovård. Detta sker genom att – meddela diakoniutbildning eller annan utbildning för uppgifter i Svenska kyrkans tjänst, eller för andra människovårdande uppgifter i samhället, genom att – på annat sätt främja kristen verksamhet bland barn och ungdom, gamla, sjuka och andra som behöver omvårdnad. Stiftelsen skall företrädesvis inrikta sin verksamhet på tjänst åt norrländska församlingar.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vårsta Diakonigård
Organisationsnummer:888000-0958
Adress:
  • Box 134
  • 871 23 Härnösand
Telefonnummer:0611-12711
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:27 745 650 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS