ÄNDAMÅL

Stiftelsens uppgift är dels att främja turismen i Värmland genom att leda och samordna marknadsföringen av länet som turistområde, dels att främja länsinvånarnas behov av turism och rekreation inom länet. Målsättningen härvid skall vara att beläggning och driftförutsättningar i övrigt för länets turistnäring stimuleras så att goda näringsekonomiska förutsättningar uppnås. Vidare skall målsättningen vara att en hög, stabil och varaktig sysselsättning kan uppnås både vad avser direkt och indirekt sysselsättning vid uppbyggnad och drift av anläggningar samt att länets övriga näringsliv får bästa möjliga utbyte av verksamheten. Inom ekonomiskt och tekniskt rimliga gränser bör länsbefolkningen ges tillgång till ekonomiskt överkomliga och meningsfulla rekreationstillfällen samt till en förbättrad servicesituation i övrigt vad gäller turism och rekreation.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Värmlands Turistråd
Organisationsnummer:873200-3739
Adress:
  • Box 1022
  • 651 15 KARLSTAD
Telefonnummer:054-7011001
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:64 025 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS