ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvalta Museets samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen skall huvudsakligen i Värmlands län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom forskning inom museets områden. Sålunda skall museets utställnings-, musik- och publiceringsverksamhet fortsättas efter hittillsvarande riktlinjer, och arbetet i länet såväl beträffande utställningar, inventering, kulturminnesvård m. m. fullföljas. Stiftelsen skall icke ha till syfte att inbringa vinst.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Värmlands Museum
Organisationsnummer:873200-3549
Adress:
  • Box 335
  • 651 08 KARLSTAD
Telefonnummer:054-7011900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:19 743 174 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS