ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att i samverkan med den schweiziska stiftelsen World Wide Fund for Nature (WWF International) genom finansiellt stöd verka för vetenskapliga undersökningar, upplysning och undervisning, inrättande av naturreservat samt skyddande av hotade djur- och växtarter och deras livsmiljöer, allt i syfte att bevara, vårda och rationellt utnyttja naturen och de förnybara naturtillgångarna. Stiftelsen skall därvid idémässigt och ekonomiskt samarbeta med myndigheter, organisationer, institutioner, företag och enskilda pesoner med intresse för samma ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Världsnaturfonden WWF
Organisationsnummer:802005-9823
Adress:
  • Ulriksdals Slott
  • 170 81 SOLNA
Telefonnummer:08-6247400
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS