ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att äga och förvalta Vårdinge By. Bostäderna och lokalerna i byn ska upplåtas på ett sådant sätt, att byn bildar underlag för följande verksamheter: Skyddat boende och skyddat arbete för människor som behöver det. Undervisning och utbildning för barn, ungdomar och vuxna. Barns och ungdoms vård och fostran. Kulturfrämjande verksamhet. Verksamheterna i byn ska vila på antroposofisk grund, eller vara förenliga med denna. Stiftelsen får lämna ekonomiskt bidrag eller lån, samt teckna borgen till stöd för ändamål. som stiftlsens verksamhet är beroende av från en vidare synpunkt sett. Sådana ändamål har, liksom stiftelsens ändamål, sin grund i Rudolf Steiners antroposofi, vilken omfattar bl a forskning inom en fri högskola och därmed ideellt förbundna verksamheter, såsom vård och fostran av barn, undervisning och utbildning samt konstnärlig verksamhet. Stiftelsen kan även fungera som huvdman för verksamheter i byn, där så är lämpligt. Stiftelsen har inget enskilt vinstsyfte.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vårdinge by
Organisationsnummer:815601-0368
Adress:
  • RK Lauréns AB
  • Box 13
  • 153 07 Hölö
Telefonnummer:08-55481140
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS