ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål och uppgifter äro följande: dels att bereda understöd och fri sjukvård åt behövande personer inom förutvarande Västra Ny (Nykyrka) kommun samt att till denna överlämna medel till sådana kulturella och sociala behov, som kommunen eljest ej är i stånd tillgodose; härvid skall dock tillses att skattelindring icke därigenom beredes kommunen; dels att till svenska författare och till svenska forskare inom de vetenskaper, som särskilt intresserat testator, utdela understöd och belöningar; dels att i oförändrat och väl underhållet skick bevara egendomen Övralid.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Övralid
Organisationsnummer:824000-2017
Adress:
  • Tommy Johansson
  • Grangatan 5
  • 58245 Linköping
Telefonnummer:0790-77 11 50
E-post:tommy.grangatan@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:60 919 173 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS