ÄNDAMÅL

Räntan, fördelad i tvenne lika delar, utbetalas årligen till tvenne medellösa adeliga fruntimmer, ogifta eller enkor, så länge de så lefva.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen von Schulzerska Fonden
Organisationsnummer:802009-1404
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS