ÄNDAMÅL

Disponibel avkastning fördelas så att den ena hälften utdelas såsom fyra lika stora pensioner till fattiga änkor, fröknar eller män och den andra hälften utdelas såsom fyra lika stora stipendier till fattiga adliga ynglingar eller flickor till uppfostringshjälp i det yrke de ämna välja. Företrädesrätt till dessa pensioner och stipendier hafva von Ottrar och deras frälse släktingar samt Printzensköldar och deras frälse ättlingar, de kvinnliga om de gifta sig med frälsemän eller förbliva ogifta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen von Otter-Printzensköldska Fonden
Organisationsnummer:802007-9482
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS