ÄNDAMÅL

Räntan utdelas årligen till Tio fruntimmer af börd, ogifta eller gifta, hvilkas behof kunna lättas genom detta tillskott; dock böra de vara kända för aktningsvärda seder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen von Nolckenska Fonden
Organisationsnummer:802007-9276
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS