ÄNDAMÅL

En räntepension på 1/4 av nettoavkastningen och 4 lika stora pensioner på 3/4 av densamma utdelas årligen till fattiga, ärbara ogifta fröknar af Greveliga och Friherreliga Swenska ätter. En tiondel av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet. Disponibel avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen von Liewenska Fonden
Organisationsnummer:802007-8583
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7233990
E-post:kansli@riddarhuset.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS