ÄNDAMÅL

Stipendiefondens ränteavkastning skall användas till stipendier för studier till juris kandidatexamen åt fattiga adeliga ynglingar som vid Rikets Universitet bilda sig, att blifva civila tjänstemän. Wid stipendiernas tillsättning af Riddarhusdirektionen, får ingen lottning emellan flere sökande ega rum, men om ibland behöriga sökande finnas ynglingar af von Hartmandorffska, Grönhagenska eller Ehrencronska adeliga ätterna, ega de, i samma ordning som ätterna här äro uppräknade, företräde framföralla andra sökande. Minst 1/10 av den årliga avkastningen av fonden läggs till kapitalet. Disponibel avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen von Hartmansdorffska Fonden
Organisationsnummer:802408-2789
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS