ÄNDAMÅL

Årliga räntan av fonden användes till understöd för den, eller dem, av fattig allmoge utav bönder och torpare med deras hustrur och barn, var som helst inom Sveriges Rike, som under då löpande året mistat sin egendom genom sådana olyckshändelser, vilka människor icke förmå avvärja, såsom orkaner, vattenflöden, hagel, missväxt, vådelig händelse, varigenom man och fader omkomma, och dylikt mera, som vanligen medelst allmänna tidningar kungöres.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Volrathine Kalls donationsfond
Organisationsnummer:857500-0875
Adress:
  • Hushållningssällskapet Västra
  • Vänerparken 13
  • 462 35 VÄNERSBORG
Telefonnummer:0521-725501
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:8 892 552 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS