ÄNDAMÅL

Elevfondens avkastning skall, sedan årligen minst 10 % därav lagts till kapitalet, användas till elevernas studie- och skolresor, deras fritidsverksamhet eller annat för eleverna gemensamt skolsocialt ändamål samt till förvärv av materiel av skilda slag, som tillgodoser elevernas sociala behov. Vidare kan stipendium lämnas till därav förtjänt elev. Förvaltning och redovisning av samfondens medel skall handhas av kammarkollegiets fondbyrå. Avkastningen får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel. Avkastning som inte används visst år reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vänerskolans elevfond
Organisationsnummer:858501-2001
Adress:
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Box 1100
  • 871 29 Härnösand
Telefonnummer:0611-88770
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:814 036 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS