ÄNDAMÅL

Att stödja Timmermansordens hospitalverksamhet ”till i nöd stadd timmermansbroder, hans änka eller barn”. Avkastning, som ej kan användas i enlighet med donatorernas föreskrifter, äger Orden använda jämväl för vård av behövande ålderstigna och/eller sjuka människor ävensom för främjande av vård av sådana samt – därest medel finns tillgängliga efter tillgodoseende av dessa ändamål – även för barns och ungdoms vård och fostran.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Välgörenhetsdonationerna
Organisationsnummer:802012-9089
Adress:
  • Timmermansorden
  • Eriksbergsgatan 17
  • 114 30 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6115009
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS