ÄNDAMÅL

Avkastningen utdelas såsom stipendier åt elever, eller förutvarande elever vid Musikhögskolan eller åt andra elever, vilka visat framstående anlag för piano-violin-spel eller sång och företrädesvis till sådana, som äro mindre bemedlade, och skola dessa sistnämnda elever beträffande möjlighet att tilldelas stipendier vara fullt likställda med elever eller förutvarande elever vid Musikhögskolan. Stipendium må dock ej tilldelas elev, som ej är svensk medborgare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vivi Ekströms Stipendiefond
Organisationsnummer:802424-1641
Adress:
  • Kungl. Musikaliska Akademien
  • Blasieholmstorg 8
  • 111 48 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-4071800
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS