ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja och uppmuntra för Vittsjöbygden positiva och nyttiga verksamheter, åtgärder eller initiativ.Utdelning från Stiftelsen Vittsjöfonden bör i överensstämmelse med dess allmännyttiga ändamål enligt §3 göras med något utav följande syften:att stödja och uppmuntra bygdens föreningslivatt främja initiativ och utveckling hos bygdens barn och ungdomaratt verka för och bidraga till försköning och utsmyckning av Vittsjöatt stödja och uppmuntra enskilda personers positiva engagemang eller initiativ i bygdenatt stödja andra för Vittsjö positiva verksamheter eller för bygden allmännyttiga ändamål

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vittsjöfonden
Organisationsnummer:802426-4098
Adress:
  • Snapphanevägen 9
  • 282 66 Vittsjö
Telefonnummer:0451-228 84
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS