ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål ska vara att erbjuda kurser i meditationsformen Vipassana enligt de riktlinjer som fastställts av lärarna Sayagyi U Ba Khin (1899-1971) och S.N Goenka (1924-2013). Dessa riktlinjer innebär i korthet att människor ges möjlighet att lära sig och praktisera Vipassanameditation i syfte att utvecka koncentration, insikt och hög moral, såsom detta ursprungligen lärdes ut av Buddha, och att denna undervisning erbjuds utan kostnad till de som är intresserade. Stiftelsens verksamhet ska i huvudsak bestå i att arrangera 10-dagars internatkurser i Vipassanameditation i Sverige. Även kortare eller längre kurser kan förekomma liksom kurser i andra format för barn och/eller ungdomar. Stiftelsen ska även på andra sätt verka för att kunskap om Vipassanameditation sprids och att meditationspraktiken uppmuntras. Stiftelsen kan i begränsad omfattning stödja verksamhet i denna tradition i andra länder än Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vipassana Sverige
Organisationsnummer:802481-1963
Adress:
  • Holmen 1
  • 599 93 Ödeshög
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:16 305 706 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS