ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja och utveckla bygd och människor genom att utge bidrag till projekt och investeringar. Insatserna ska, i någon form vara knutna till verksamhet som berör fiskerättsägare i Vindelälven. Syftet är att förbättra fiskeproduktion och fiskeresurser samt möjlighet att nyttja detsamma inom Vindelälvens avrinningsområde uppströms Stornorrfors dämningsområde. Om nämnda syfte gagnas får bidrag utges till projekt som sker utanför nyssnämnda geografiska område. Syftet med stiftelsen är att dess tillgångar helt ska förbrkas för det angivna ändamålet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vindelälvsfiske
Organisationsnummer:802478-1737
Adress:
  • Eric Thorstensson
  • Granåker 10
  • 922 91 Vindeln
Telefonnummer:070-3691300
E-post:vindelalvsfiske@vindeln.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:24 249 599 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS