ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att lämna hjälp till och främja vård av behövande ålderstigna eller sjuka inom Sjösås socken, i första hand personer som under längre tid varit anställda på Lidboholms gård eller hos Lidboholms Aktiebolag och härvid visat god flit och oförvitligt uppförande. Även de anställdas hustrur eller barn och arrendatorer under Lidboholm och deras familjer bör ha samma företrädesrätt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vilhelmina och K Gustav Nilssons fond
Organisationsnummer:829502-6655
Adress:
  • Växjö kommun, Ekonomiavdelningen
  • Box 1222
  • 351 12 Växjö
Telefonnummer:0470-410 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:39 856 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS