ÄNDAMÅL

Fondens årliga avkastning skall användas till Svartnäs församlings allmännyttiga verksamhet, till de ändamål som kyrkorådet därom kan besluta. Stiftarens önskan är att de två fastigheterna Svartnäs Östra 2:1 och Nilslarsberg 10:1 icke måtte försäljas utan behållas av fonden och att befintliga byggnader underhålls i lämplig omfattning. Självfallet skall fastigheternas avkastning tillfalla fonden. Dessutom skall från fonden kunna utgå medel till enskilda hjälpbehövande personer inom Svartnäs församling, som utan egen förskyllan råkat i någon nödsituation, exempelvis sjukdom, då ekonomisk hjälp kan vara påkallad.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vilhelm Brelins Donationsfond
Organisationsnummer:883202-2621
Adress:
  • Svärdsjö, Envikens och Sundborns pastorat
  • Industrivägen 3
  • 790 23 SVÄRDSJÖ
Telefonnummer:0246-79 89 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 259 316 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS