ÄNDAMÅL

Stiftelsens egendom i löst och fast skall hädanefter och allt framgent utgöra en grundfond åt i behov stadda medlemmar i Viktualiehandlarnas Pensionsinrättning ideell förening och framdeles blivande medlemmar i samma inrättning samt deras änkor, deras efterlevande sambor och barn. Stiftelsens egendom får också användas till följande ändamål. Stipendier för beredande av undervisning eller utbildning för i första hand ungdomar i ämnen med anknytning till livsmedelshandel. Stipendier till personer med anknytning till Stockholms Borgarskap eller Stockholms Borgargille och därmed jämförliga institutioner för förkovran i ämnen som avser viktualiehandlarhistoria och andra kulturella insatser med anknytning till viktualiehandel. Stiftelsen får under ett räkenskapsår endast dela ut vad stiftelsens förmögenhet under föregående räkenskapsår genererat i form av ränta och utdelning med avdrag för nädvändiga förvaltningskostnader och för fondering med minst 10 och högst 20 procent av det belopp som återstår efter avdraget för förvaltningskostnaderna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Viktualiehandlarnas Bidragskassa
Organisationsnummer:802405-6304
Adress:
  • Wivalliusgatan 25
  • 11260 Stockholm
Telefonnummer:070-3800169
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS