ÄNDAMÅL

Enligt Kammarkollegiebeslut 1983-02-01 har fonden i första hand till ändamål att genom ekonomiska bidrag främja kulturell, idrottslig eller annan föreningsbunden icke politisk ungdomsverksamhet i Gästrike-Hammarby och stödja behövande i Ovansjö församling. Skulle på grund av avfolkning eller av andra skäl den föreningsbundna ungdomsverksamheten i Gästrike-Hammarby upphöra, skall den del av avkastningen som är avsedd för ungdomsverksamhet i andra hand användas för att främja motsvarande verksamhet inom Sandvikens kommun. Orten Gästrike-Hammarby avgränsas i enlighet med till dessa stadgar fogad karta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Viktor och Lotten Folins Donationsfond
Organisationsnummer:885500-1965
Adress:
  • Sandvikens kommun
  • 811 80 SANDVIKEN
Telefonnummer:026-24 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:210 707 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS