ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till iindamål att i kultunninnesvårdande syfte i så stilriktigt skick som möjligt åt efterkommande släkten bevara en ålderdomlig gotlandsgård. Gärden skall ornfatta en minnesenhet av san1manhängande ägor och bebyggelse.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vike Minnesgård
Organisationsnummer:834001-2098
Adress:
  • Kerstin Eriksson
  • Sörby Säteri Södra Flygeln
  • 585 94 Linköping
Telefonnummer:073-9591632
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS