ÄNDAMÅL

Att driva ett sjukhus benämnt Vidarkliniken, där den antroposofiska läkekonsten, som initierats av Rudolf Steiner och Ita Wegman, skall utövas utan vinstsyfte.I denna läkekonst eftersträvas en behandling som tar hänsyn till den sjuka människans hela väsen. Detta innebär bl.a. att man kompletterar de gängse metoderna inom medicinen med antroposofiska läkemedel och terapier.Vid kliniken skall bedrivas forskning gällande de antroposofiska medicinerna och terapierna. Stiftelsen ansluter härmed till Naturläkemedelsutredningens (NLU, november 1975) rekommandation angående nödvändigheten av forskning på naturläkemedelsområdet. Forskning skall utföras av klinikens läkare och deras medarbetare.Utbildning i antroposofisk läkekonst skall ingå som ett viktigt inslag i klinikens verksamhet. Det förutsätts att medarbetare vid kliniken skall ha intresse av att utbilda sig i antroposofisk läkekonst.Det åligger stiftelsens organ att vårda ett samarbete med den medicinska sektionen av den Fria högskolan för andevetenskap, Goetheanum, med centrum i Dornach, Schweiz.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Vidarkliniken
Organisationsnummer:815600-6168
Adress:
  • 153 91 JÄRNA
Telefonnummer:08-55150900
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS