ÄNDAMÅL

Att medelst den ränta, som kan erhållas av fondens tillgångar och som enligt här meddelade bestämmelser blir disponibel, lämna understöd antingen för att bekosta någons uppfostran eller utbildning eller för att lämna hjälp åt någon, som på grund av ålder eller sjuklighet är i behov av bistånd för sitt uppehälle eller som eljest befinner sig i knappa omständigheter.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Victory Roos´ Understödsfond
Organisationsnummer:802002-8315
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS