ÄNDAMÅL

Understöd skall ges till mindre bemedlad aktningsvärd morder i Marstrands församling.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Victoriafonden
Organisationsnummer:853301-1634
Adress:
  • Torsby 170
  • 442 73 Kärna
E-post:anna-karin.tellestam@svenskakyrkan.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS