ÄNDAMÅL

Till en början skall från fonden årligen utgå ett stipendium å Femhundra. (500) kronor; och skall återstående behållna avkastningen läggas till kapitalet intill dess fonden vunnit sådan storlek, att från densamma kunna, sedan en half procent ränta lagts till kapitalet, årligen utgå två stipendier hvartdera å Ettusen (1,00) kronor. Då skall det förut bildade stipendiet ökas från 500 kronor till 1,000 kronor och ett nytt stipendium å 1,000 kronor inrättas I mån, som avkastningen på grund af ränteaf sättning eller annan besparing vidare ökas, må efter Riddarhusdirektionens bepröfvande antingen nämnda två stipendiers belopp höjas eller ett nytt tredje stipendium å Ettusen (1,000) kronor utgå.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Victor Schützercrantz Stipendiefond
Organisationsnummer:802008-0118
Adress:
  • Riddarhuset
  • Box 2022
  • 103 11 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-723 39 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS