ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att insamla föremål av veterinärhistoriskt intresse, att äga och förvalta sådana föremål och i samband därmed väcka intresse för utvecklingen av veterinärmedicinen och veterinärväsendet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Stiftelsen Veterinärhistoriska museet i Skara
Organisationsnummer:802424-6178
Adress:
  • Box 234
  • 532 23 Skara
Telefonnummer:0511-67247
E-post:vetmus@slu.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:648 601 000 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS